Memede Asimetri - Meme Asimetrisi - Prof. Dr. Tayfun Aköz

Meme Asimetrisi – Memede Asimetri

Meme asimetrisi – memede asimetri nedir?

Her iki memenin boyut ve şeklinin birbirinden farklı olması durumu, meme asimetrisi olarak nitelenmektedir. Çoğu zaman meme başı ve çevresindeki halkada farklılık du duruma eşlik etmektedir.

Meme asimetrisi asimetrisi – memede asimetri normal bir durum mudur?

Bir çok kişide memeler, ayna görüntüsü gibi birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Vücudumuzda ikili organlar ( kulak, göz, meme vb..) kısmen farklı görüntüde olabilir. Bu durum neredeyse kişi tarafından anlaşılamayacak asimetrilerden belirgin görüntü farklılığına dek uzanabilir. Yapısal olabilecek ve normal denilebilecek  meme asimetrisi, kimi olgularda farklı nedenlerle oluşabilir ve patolojik yani hastalık tanımı alabilir.

Memede asimetri neden oluşur?

Bir çok kişide bu durum yapısal yani gelişimseldir; bir neden bulunamayabilir. Ancak kişinin hormonal yapısını etkileyen gebelik, süt verme, menopoz, andropoz gibi durumlar, meme gelişimi öncesi geçirilmiş meme enfeksiyonları, buluğ çağında olan genç kızlarda meme dokusunun algılayıcı (reseptör) hücrelerinde farklılık, meme yapısını etkileyen ve sendrom olarak nitelenen doğumsal hastalıklar vb. Meme asimetrisine neden olabilir. Yetişkinlerde birden ortaya çıkan ve hızlı gelişen meme asimetrileri, tümör oluşumu ve ciddi enfeksiyonlar açısından özel dikkat ve tedavi gerektirir.

Meme asimetrisinde tedavi kararı nasıl verilir?

Hafif düzeyde yapısal meme asimetrisini kadının doğası ve doğalı kabul etmek gerekir. Bir çok olguda %10-15’ lik bir meme asimetrisi normal olarak kabul edilebilir. Asimetriyi oluşturan nedene ve asimetrinin belirginliğine göre tedavi kararı verilir. Buluğ döneminde oluşan asimetrilerde, ciddi fiziksel ve/veya psikolojik sorun oluşturmadıkça, memenin gelişiminin tamamlandığı  18-19 yaşların beklenmesinde fayda vardır. Tümör ya da enfeksiyon gibi etkenlerin oluşturduğu asimetri, hızlı ve yakın bir tedavi süreci gerektirir.

Meme asimetrisi nasıl tedavi edilir?

Bir çok olguda tedavi nedene yöneliktir. Yapısal olan meme asimetrilerinde cerrahi yöntemlere ihtiyaç duyulur. Her iki memenin birbirine yakın biçim ve görünüşe kavuşturulmasında, meme büyütme/küçültme/dikleştirme teknikleri birlikte ya da ayrı olarak uygulanır. Yapısal asimetri tedavisinde bir çok hastada aynı anda her iki memeye yönelik girişim gerekir. Tek başına küçük bir memeyi büyütmek ya da büyük bir memeyi küçültmek simetriyi sağlamada yetersiz kalabilir; iki memeyi birbirine şekil ve hacim olarak yaklaştıran yöntemlerin aynı seansta uygulanmasında fayda vardır.  Unutulmaması gereken nokta, bu tedavi şeklinin  “kişiye özel” olduğu ve profesyonel bir gözle çok ayrıntılı bir değerlendirme ve ölçümlemeye ihtiyaç duyduğudur.