Meme Küçültme Ameliyatı

Meme küçültme ameliyatı, redüksiyon mamaplasti olarak da adlandırılır.

Meme küçültme ameliyatının temel amacı, büyüklüğü nedeniyle fiziksel rahatsızlıklara yol açan meme boyutlarınızın ufaltılması ve vücudunuzun geri kalanıyla orantılı olacak şekilde yeniden şekillendirilmesidir.

Oldukça sık talep edilen ve öngörülebilir güvenilir sonuçlara sahip bir uygulama olan meme küçültme ameliyatı, dış görünüşünüzü olumlu yönde değiştirirken büyük göğüslerin bedeniniz ve ruhunuz üzerindeki olumsuz yükünü de ortadan kaldırır.

Ne Zaman Meme Küçültme Düşünülmeli?

 • Eğer göğüsleriniz vücudunuza oranla çok büyükse ve boyun, omuz ya da bel ağrılarına yol açıyorsa,
 • Eğer size çok ağır gelen ve meme uçları yere bakan göğüslere sahipseniz,
 • Eğer bir memeniz diğerinden belirgin derecede daha büyük ise,
 • Eğer göğüslerinizin büyük görünümünden ötürü içinize kapanık ve mutsuz iseniz.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genellikle üç ile beş saat arasında süren meme küçültme ameliyatı, bir hastanede ya da tam teşekküllü bir tıp merkezinde gerçekleştirilir. Çoğu kez hasta aynı gün içerisinde taburcu edilir. Cerrahi müdahale içerisinde sıklıkla üç farklı kesi yapılır.

Operatör tarafından meme dokusu, yağ ve cilt fazlalıkları çıkartıldıktan sonra meme ucu ve areola (meme ucu etrafındaki renkli kısım) daha yüksek bir konuma taşınır. Her iki areolanın çapı uygun ölçüde ufaltılır.

Meme ucu üzerinde yer alan cilt aşağı ve orta hatta doğru getirilerek memeye şekil verilir. Koltuk altına doğru uzanım gösteren meme konturu gerekli görülürse yağ alma (liposuction) yöntemiyle düzeltilir.

  • Doktorunuz cerrahi bir çizim kalemi kullanarak kesi yapılacak olan yerleri işaretleyecektir. Ameliyat masasına sırt üstü yattığınızda göğüsleriniz şeklinde değişiklik olacağı için bu işaretlemenin ameliyattan önce ayakta dururken yapılması büyük önem taşır.
  • Cerrahların büyük çoğunluğu bu ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirmeyi tercih eder. Az sayıda cerrah “alacakaranlık sedasyonu” olarak da adlandırılan intravenöz sedasyon uygulaması altında meme küçültme ameliyatını gerçekleştirir.
  • Size uygulanacak olan kesinin biçimi göğüslerinizin büyüklüğüne, sarkmanın ne düzeyde olduğuna ve meme ucu-areola bölgesinin yerleşimine bağlı olarak değişir. Cerrahi teknik ne olursa olsun, ameliyat öncesinde çapı çok büyük olan areola boyutlarını ufaltmak mümkündür. Yeni areola boyutunu belirlemek için sirküler bir kalıp olarak areolatom adı verilen bir alet kullanılır. Bu kalıbın çapı otuz sekiz ile kırk beş milimetre arasında değişir. Sık olarak tercih edilen bazı ameliyat kesisi biçimleri aşağıda sıralanmıştır:
    • Yağlı (fibröz olmayan) olup sarkma göstermeyen memelerde mikro-kesiler kullanılır. Meme boyutunun ufaltılmasında yağ alma (liposuction) işlemi uygulanır. Küçük kesilerin yardımıyla yağ alıcı kanül (tüp) meme içerisine sokulur.
    • Halka şeklindeki periareolar kesiler sadece areolaların çevresinde yapılır.
    • Lolipop kesisi olarak da adlandırılan anahtar deliği kesisi, areolaların sınırından geçer ve areola alt kısmından dikey olarak meme katlantısına kadar uzanır.
    • Plastik cerrahlar tarafından en sık kullanılan teknik olan gemi demiri ya da Ters T kesisi, üç ayrı kesiden oluşur. İlk kesi areolaların çevresinde yapılır; ikinci kesi areola alt ucundan dikey olarak meme katlantısına doğru gerçekleştirilir ve meme katlantısı boyunca yapılan üçüncü kesiyle birleştirilir.
  • Doktorunuz arzu ettiğiniz göğüs boyutlarına da bağlı olarak fazlalık oluşturan meme dokusu, yağ ve cildi bistüri ve/veya koter cihazı ile keserek uzaklaştıracaktır. Eğer her iki göğsünüz arasında bir asimetri (ya da eşitsizlik) mevcutsa, doktorunuz bir taraftan diğerine göre daha fazla miktarda doku çıkartabilir. Daha sonra genç bir meme şekli sağlamak amacıyla geriye kalan cilt ve meme dokusu şekillendirilir ve meme ucu-areola bölgesi daha yüksek bir noktaya taşınır.
  • Çoğu olguda ameliyat bölgesinde sıvı birikimini engellemek amacıyla göğüslere drenler yerleştirilir.
  • Daha sonra derin doku katmanlarından başlayarak daha yüzeyel tabakalara (cilt) doğru yerleştirilen dikişlerin yardımıyla memede oluşturulmuş kesiler kapatılır.

Hedefim, en doğal ve en güzel sonucu elde etmenize yardımcı olurken yaşadığınız bu cerrahi deneyimin de olabildiğince rahat ve konforlu geçmesini sağlamaktır.

Prof. Dr. Tayfun Aköz iletişime geçin

Bağlantılı Diğer Girişimler

Meme küçültme ameliyatı olmayı düşünen birçok kadın meme dikleştirme, yağ aldırma (liposuction) ve doğum sonrası anne estetiği ameliyatlarını da incelemektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı İçin Uygun Bir Aday mıyım?

Meme küçültme ameliyatını düşünen hastalar sıklıkla doğum yapmış, kilo fazlası olan, büyük ve vücuduyla orantısız göğüslere sahip ya da östrojene hassasiyet gösteren kadınlardan oluşmaktadır. Büyük göğüs şikâyeti olan kadınlarda çoğu kez aile öyküsü mevcuttur; anne ya da büyük anneden kalıtımsal olarak geçer.

Aşağıda sık olarak bildirilen ve meme küçültme ameliyatını istemenize yol açabilecek çeşitli nedenler;

  • Bel ağrınız, boyun ağrınız var ya da meme altında kalan ciltte tahriş geliştiğini gözlemliyorsanız,
  • Nefes alıp vermede zorlanıyorsunuz ve sutyen askıları omuzlarınızda izlerin oluşmasına yol açıyorsa,
  • Göğüslerinizin ileri derecede ağır olması nedeniyle dik durmakta zorlanıyorsanız ve göğüslerinizde ya da gövdenizin üst bölümünde bazı alanlarda uyuşma şikâyetiniz varsa,
  • Gövdenize uygun elbise, bluz ya da gömlek bulmak sizin için neredeyse imkânsızsa,
  • Göğüslerinizin büyüklüğü nedeniyle dış görünüşünüz size çok mutsuz ediyorsa,
  • Söz konusu şikâyetinizin dışında sağlığınız gayet yerinde; herhangi bir aktif hastalığınız ya da süregelen tıbbi bir rahatsızlığınız yoksa,
  • Ameliyatı ve sonuçlarını gerçekçi bir biçimde anlayabilmeniz için plastik cerrahi uzmanınızla istediklerinizin ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde tartışmanız gerekir.
  • Cilt elastikiyetiniz yeterli düzeyde, dolayısıyla ameliyat sonrasında eski sıkılığına kavuşabileceği öngörülüyorsa,
  • Zihinsel ve duygusal açılardan dengeli bir yapınız varsa (Meme küçültme işleminde iyileşme döneminin sorunsuzca atlatılabilmesi, sabırlı ve dengeli bir bünye gerektirir.)
  • Meme gelişiminin tamamlandığı erişkin bir yaştaysanız,
  • Doğum ve emzirme süreçlerini artık geride bıraktığınız bir dönemdesyseniz.. Çünkü bu özel süreçler göğüslerinizin büyüklüğü ve şekli üzerinde önceden kestirilemeyen bazı ciddi yan etkilere yol açabilir. Yine de birçok kadın, doğum yapmadan önce meme küçültme ameliyatı olmayı tercih etmekte ve doğum sonrası oluşabilecek değişiklikler için gerekirse daha sonradan yardım alabileceğini düşünmektedir. Eğer ileriki dönemlerde emzirmeyi planlıyorsanız bu konuyu mutlaka plastik cerrahi uzmanınızla konuşmanız gereklidir.

Tıbbi öykünüzde;

  • mamografide düzensizlikler saptanması,
  • memenizde henüz tanı konmamış kitlelerin olması,
  • ciddi obezite,
  • diyabet,
  • yara iyileşme bozuklukları,
  • hâlihazırda emzirmenin devam ediyor oluşu,
  • sigara alışkanlığı,
  • sizde ya da ailenizde bilinen pıhtılaşma bozukluğu öyküsü ve kalp ya da dolaşım bozuklukları

gibi durumların her biri meme küçültme ameliyatının sizin için uygun olmadığını gösteren birer kontraendikasyondur.

Eğer genel anlamda sağlıklıysanız, pozitif bir yaklaşıma ve gerçekçi beklentilere sahipseniz, çok büyük olasılıkla bu ameliyat için iyi bir adaysınız demektir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Meme Küçültme Ameliyatının Avantajları

 • Ameliyat sonrasında göğüsleriniz daha sıkı ve vücudunuzla daha orantılı olacak.
 • Ameliyat sayesinde boyun, bel ve omuz ağrılarınız geçecek; nefes alıp vermeniz ve spor yapmanız kolaylaşacak.
 • Kıyafetleriniz vücudunuza daha iyi uyacak ve dış görünüşünüz kendinize olan güveninizi arttıracak.

Daha farklı bir beklenti veya durum söz konusu ise, lütfen estetik plastik cerrahi uzmanınıza danışınız.

Diğer Sorular

Göğüslerinizin boyutları, şekli ve arzu ettiğiniz küçültme düzeyi, plastik cerrahi uzmanınızın size en uygun tekniği seçmesine yardımcı olacak olan temel faktörlerdir. Bazı olgularda areoladan meme katlantısına uzanan dikey kesiyi ya da meme katlantısı boyunca devam eden yatay kesiyi (Ters T kesisinin temel bileşenleri) kullanmadan ameliyat gerçekleştirilebilmektedir.

Nadiren, eğer göğüsleriniz ileri derecede büyük ise, meme ucu ve areola bölgesinin tamamen vücuttan ayrılarak daha yüksek bir noktaya taşınması gerekli görülebilir. Böyle bir durumda arzu ettiğiniz göğüs büyüklüğüne kavuşabilmek için meme ucu duyunuzu ve emzirme yetinizi feda etme kararını vermeniz gerekecektir.

Sadece seçilmiş özel bir hasta grubu için uygun olan bir diğer meme küçültme yöntemi de, yağ alma (liposuction) işleminin herhangi bir kesi yapılmaksızın tek başına uygulanmasıdır.

Eğer göğüslerinizde yağ miktarı fazlaysa, hafif-orta düzeyde bir küçültmeye ihtiyacınız varsa ve düzeltilmesi gereken bir sarkma şikâyetiniz yoksa memeden yağ alma (liposuction) işlemi sizin için doğru bir tercih olabilir. Şu noktalara dikkat edilmesi gereklidir:

 • Ciddi düzeyde küçültme ihtiyacı olan ancak yara izi ya da meme ucunda duyu kaybı olmasını istemeyen ve bir miktar sarkma olabileceğini kabul eden kadınlarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.
 • Menopozun başlamasıyla birlikte meme dokusunun yerini zaman içerisinde yağ dokusu alır, dolayısıyla post-menopozal kadınlar sadece yağ alma yapılan meme küçültme ameliyatı için en uygun adaylar arasındadır.
 • Göğüslerinde fibröz doku saptanan ve yağ dokusu çok az olan hastalar bu işlem için uygun değildir.
 • Ptoz (sarkma), doku elastikiyetinin çok az olduğu zayıf cilt yapısı ve meme ucunun düşük yerleşimli olması da işlemin yapılmasına engel teşkil eden kontraendikasyonlar arasındadır.
 • Sadece yağ alma işlemiyle en çok bir bone (cup) ölçüsüne kadar olan asimetriler tedavi edilebilir.
 • Memede yağ alma işlemini takiben cildin elastikiyeti sayesinde büzülme gerçekleşir ve uzun vadede meme konturunda hafif düzeyde bir dikleşme etkisi elde edilir.

Bu kesiler ve izler estetik cerrahi uzmanınızın size önereceği kesi tiplerine göre değişkenlik gösterir. Cerrahınız kesilerin bir kısmını doğal meme konturları içerisinde saklayabilir ancak diğer kesiler meme yüzeyi üzerinde görünür bir yerde olacaktır.

Kesi izleri kalıcı olmakla birlikte çoğu olguda zaman içerisinde ciddi ölçüde azalarak belirsizleşmektedir. Estetik plastik cerrahi uzmanları istenen nihai sonucu elde edebilmek amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya gayret göstermektedirler.

  • Özel doku manipülasyonu ve dikiş teknikleri sayesinde izler daha da azaltılmaktadır.
  • Sık uygulanan Ters T kesisi memenin doğal konturlarını takip eder ve meme ucunun yeni yerini belirler.
  • Meme dokusu yağ ve cilt fazlalıkları çıkartıldıktan sonra geri kalan dokular ve deri biraraya getirilerek meme yeniden şekillendirilir.
  • Sarkma gelişen büyük göğüsler bel ağrısı başta olmak üzere çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olmaktadır.
  • Ameliyat sonrasında göğüsleriniz vücudunuzla orantılı bir boyuta kavuşacak ve yara izleri zamanla solarak azalacaktır.

Prof. Dr. Tayfun Aköz

Prof. Dr. Tayfun Aköz hakkında

Doktora danışın

Prof. Dr. Tayfun Aköz İletişim

Aşağıdaki form üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.
Prof. Dr. Tayfun Aköz

© 2017 Prof. Dr. Tayfun Aköz. Tüm hakları saklıdır.
Web sitesi tasarımında kullanılan tüm görseller lisanslıdır. İzinsiz başka yerlerde kullanılamaz.
ÖNEMLİ: Bu web sitesindeki içerikler tamamiyle bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek doktor kontrolünün ve muayenesinin yerini tutamaz. Bu sitedeki bilgilerin hekim kontrolü olmaksızın uygulanması durumunda oluşabilecek her tür şikayet ve durumdan, Prof. Dr. Tayfun Aköz sorumlu tutulamaz. En doğru teşhis için lütfen doktorunuza başvurunuz.
YASAL BEYAN
Web Tasarım: Simple