Penis Anatomisi

Normal penis boyutları nasıldır?

Penis uzunluğu flask yani gevşek halde yaklaşık ortalama 6-7 cm, dik yani erekte halde ortalama 14-15 cm ölçülerindedir. Erişkin bir erkekte penis çevresi penis gevşekken ortalama 9 cm, sertleşme durumunda yaklaşık 12 cm civarındadır. Tüm bu boyutlar  kişiye, ırka, yaş ve kilo durumuna göre farklılık gösterebilir.

Penis uzunluğunun cinsel ilişkiye etkisi nasıldır?

Uzun ve kalın bir penisin cinsel ilişkide orgazm ve haz açısından daha iyi olduğu kanısı  yaygın ancak yanlış bir görüştür. Bu duruma sebep, pornografik yayınların ve medyadaki yorum ve değerlendirmelerin uzun ve kalın penisi ön plana çıkarmasıdır. Gevşek halde 6 cm, ereksiyon halinde 10 cm. üzeri penis uzunluğu sağlıklı bir cinsel ilişki için yeterlidir. Gerek kadın gerekse erkekteki orgazm,  cinsel organ boyutları ötesinde ruhun bedenin aklın duyguların kısacası tüm vücudun katıldığı kompleks bir mekanizma ile oluşur.

Penis uzatma ne zaman gerekir?

Penis boyutları kabul edilen alt sınırların altındaysa ve bu ölçüler cinsel ilişkiyi sağlamakta sorun oluşturuyorsa,  penis uzatma düşünülebilir. Kişinin ameliyat sonuçları konusunda iyi bilgilenmesi ve gerçekçi beklentilere sahip ruhsal ve fiziksel olgunlukta olması gerekir Bu cerrahi girişimler yoktan var etme özelliği taşımaz, penisin kendi yapısı içinde düzenlemelerle boyutlara katkı sağlamaktadır.

Penis büyütme ya da kalınlaştırma hangi durumlarda tercih edilir?

Bazı durumlarda penis normal uzunlukta olmasına rağmen, gevşek ya da dik halde çapı ya da çevresi az olduğu için ince gözükebilir.  Bu durumun fiziksel ve psikolojik sorun oluşturması halinde penis kalınlaştırma işlemi planlanabilir. Bir çok penis uzatma ameliyatında ek olarak penis kalınlaştırma işlemi de gerçekleştirilmektedir. Penis boyutlarını algılamada, penis kalınlığını artırmak uzunluğunu artırmaktan daha etkin ve olumlu sonuç verebilir. Yani tek başına uzatma yerine, tek başına penisi kalınlaştırmak fiziksel ölçüler açısından daha olumlu bir katkı sağlayabilir.

Penis uzatmada hangi yöntemler kullanılır?

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gözlemler, penis uzatmada  ilaçların, vakumlu sistemlerin, penis masaj ya da egzersizlerinin ya hiç etkisinin olmadığı ya da  istek ve beklentiyi karşılayamadığını göstermiştir. Rekonstrüktif Cerrahide kullanılan ve penis uzatmada etkili olabileceği düşünülen doku genişletici aparatların penis uzatılmasında kullanılması, penisin uzayabilen doğal yapısı nedeniyle etkin bir tedavi sonucu vermemiştir. Tüm bu nedenlerle penis uzatmada cerrahi yöntemler daha ön plana çıkmıştır. Ancak cerrahi teknikler yoktan var eden ya da olmayanı olur yapan özelliğe sahip değildir.

Penis uzatmada kullanılan cerrahi teknikler nelerdir?

Penisin görünür uzunluğunu artırmada, penisin görünmeyen; penis kökünde gömülü parçasının ortaya çıkarıldığı yöntemler sıkça kullanılmaktadır. Bu teknikte penisin gömülü parçasını leğen kemiğinin pubis denilen bölümüne tesbit eden asıcı bağları kesilmekte, dış yüzeyde deri hattını uzatmak için Z plasti ya da V-Y plasti denilen teknikler kullanılmaktadır. Böylece penisin gömülü kısmı dıştaki görünür kısmına katılarak penis uzunluğu artırılmaktadır.

Penis bağı kesmenin penis uzunluğuna katkısı nedir? Ne gibi etkileri olur?

Penis bağı keserek ve deriyi uzatarak penis uzunluğuna % 20 ye kadar katkı sağlanabilir. Tekniğin bu olumlu etkisi yanında bazı yan etkileri gözlenmektedir : Kesilen asıcı bağlar, penisi dik (erekte ) durumda vücudun uzun eksenine göre yaklaşık 60 derece civarında bir açıda tutmakta, cinsel ilişkide vajinanın doğal eksenine paralel kalmasını sağlamaktadır. Bu bağın kesilmesi bu doğal açıyı artıracağı için,  vajinaya giriş esnasında penise uygun açı verilmesini gerektirebilir. Ameliyat yapılırken penis damar ve sinirlerine çok yakın çalışıldığından çok nadirde olsa ereksiyon ve/veya duyu azalması yapabilir.

Penis uzatmada başka hangi cerrahi teknikler kullanılabilir?

Penis kökünde yerleşik yağ dokusunun açık cerrahi yöntemle ya da vakumlu yağ emme (liposuction) ile alınması penisin uzunluğuna sınırlı katkı sağlayabilir. Özellikle kilolu kişilerde karın yağlarının fazlalığı ve derinin sarkması ile penis doku içine gömülebilir. Bu hastalarda yağ alma işlemleri ve deriyi düzeltici yöntemler penis uzatmada olumlu sonuç vermektedir.

Skrotum denilen ve testisleri içinde tutan kesenin penisle olan deri/ deri altı bağlantısının Z plasti ya da V-Y plasti diye adlandırılan cerrahi tekniklerle uzatılması, penise alt yüzeyinden uzama sağlamaktadır.

Penis kalınlaştırma ya da büyütme nasıl yapılır?

Bu işlem için sentetik dolgu maddeleri ya da kişinin kendi dokuları kullanılmaktadır. Estetik cerrahide yoğun olarak kullanılan ancak zaman içinde eriyen ve vücut tarafından emilen  “Hyaluronik asit” esaslı dolgu maddeleri, sınırlı  yan etkileri nedeniyle penis kalınlaştırmada tercih edilmektedir. Kalıcı yani emilmeyen dolgu maddeleri, reaksiyon yapmaları nedeniyle daha az kullanılmaktadır.

Kişinin kendi öz dokusunun kullanıldığı yöntemler bir cerrahi girişimle uygulanabilir. Ancak etkinliği ve güvenilirliği nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Özellikle hastadan alınan yağ dokusunu yıkayıp süzerek penis uygun katmanına enjekte edilmesi (lipofilling) kalınlaşmaya olumlu katkı sağlamaktadır. Enjekte edilen yağ dokusunun bir bölümü zaman içinde vücut tarafından emilmektedir. Bu durumda hacim yetersiz kalırsa işlemi tekrarlamak gerekebilir.

Deri alt tabakası olan ve “Dermis” adı verilen doku katmanı, yağ dokusu ile ya da tek bir doku parçası olarak popo alt katlantısından  alınarak  penis iç katmanları arasına yerleştirilebilir. Tüm bu yöntemlerin hangisinin kişiye uygun olduğu karşılıklı görüşme ve muayene ile belirlenir.

Penis eğriliği nedir?

Penis erekte durumda, konkavlığı yukarı bakan sınırlı bir doğal eğriliğe sahiptir. Bu doğal durum dışında farklı yönlere penis eğriliği olabilir. Bu durum doğumsal olabildiği gibi  bazı hastalıklar da ya da penis travmaları nedeniyle gelişebilir.

Penis eğriliği tedavi gerektirir mi?

Cinsel ilişkiyi zorlaştıran ve kişiye ağrı veren penis eğrilikleri düzeltilmeyi gerektirir.  Ayrıca kişinin sosyal yaşamını ve cinsel algısını olumsuz etkileyen, psikolojisini bozan durumlarda ilgili uzmanlık dallarının ortak görüşü ile tedavi planlanabilir.

Penis eğriliği nasıl tedavi edilir?

Tedavide ana belirleyici eğriliğin nedeni ve miktarıdır. Bazı sınırlı penis eğriliklerinde tıbbi tedavi, penis masajı, penis dokusunu yumuşatan dışarıdan uygulanan sistemler sınırlı sonuç verebilir. Bir çok olguda cerrahi müdahale gerekir. Eğriliğe neden olan doku katmanı temizlenip yerine doku yaması yapılabilir ya da eğriliğin olduğu tarafın karşı yüzeyinde iç dokulara, penisi ereksiyonda düz tutacak ölçüde ve miktarda ters eğici dikişler atılır. Eğriliğin çok olduğu hastalarda peniste kısalma, penis ucunda nadirde olsa his kaybı oluşturabilir.