Tübüler Meme - Keçi Memesi - Prof. Dr. Tayfun Aköz

Tübüler Meme (Keçi Memesi)

Tübüler meme deformitesi nedir?

Tübüler meme ya da tüp meme, genç kızlarda meme gelişimi ile ortaya çıkan meme tabanının normalden dar, meme başının normale göre geniş olduğu; memenin konik yapısının bir tüp halini aldığı durumu tanımlamaktadır. Halk arasında şekilsel benzerliği nedeniyle “Keçi memesi” olarak bilinmektedir.

Tübüler meme ne zaman oluşur?

Genç kızlarda meme gelişiminin başladığı 10-11 yaşlarda ilk kez gözlenir, buluğ dönemi bitiminde deformite net olarak ortaya çıkar.

Tübüler memede görüntü nasıldır?

Tübüler meme alışıldık kadın meme yapısından farklı olarak , taban çapı  ve tepe çapı  birbirine yakın ölçülerde; silindirik diye tanımlanabilecek deri örtüsü içine memenin iç yapılarının bir tür fıtıklaşmasıdır. Meme tabanı, bir deri halkası ile büzülmüş  gibidir. Meme başı ve kahverengi bölgesi olağandan büyüktür, sanki meme dokusu bu bölgenin içine sıkışmış  gibi gözükür. Dar olan meme tabanı nedeniyle, memeler birbirinden çok ayrık durur. Bir çok olguda meme ayrıca yapı olarak küçüktür.

Tübüler meme ciddi bir rahatsızlık mıdır?

Tübüler meme,  fark edilmesi zor hafif  formlardan, ağır diye nitelenebilecek  ciddi deformitelere kadar farklı şekillerde olabilir. Fonksiyonel anlamda büyük bir sorun oluşturmasada, genç kızlarda fiziksel ve sosyal bir sorun olarak görülebilir. Özellikle normal memeden farklı yapısı ve bir çok olguda küçük boyutları nedeniyle kişide kozmetik ve psikolojik sıkıntı oluşturabilir.

Tübüler meme nasıl anlaşılır?

Hafif formları kişi tarafından anlaşılmayabilir, “küçük meme” şeklinde algılanır. Ağır formları şekilsel olarak normalden belirgin farklı yapısı nedeniyle kolaylıkla fark edilir, “neden ve nasıl” soruları ancak bir Plastik Cerrahi Uzmanı ile karşılıklı değerlendirmeyle yanıtlarını alabilir.

Tübüler meme nasıl tedavi edilir?

Bu deformitenin tedavisi ancak bir cerrahi girişimle mümkündür. Uygulanacak ameliyatın şekli, deformitenin ağırlığı ile bağlantılıdır. Ana hatlarıyla meme dokusunu meme tabanında sıkıştıran halka şeklindeki anatomik alan düzeltilir, geniş meme başı ve kahverengi bölgesi küçültülür, özellikle meme alt yarısındaki deri dokusunun gerginliği ve yetersizliği çözümlenir,  taban çapını genişletme ve/veya büyütme amaçlı olarak silikon meme protezleri yerleştirilir. Bu cerrahi tedaviyi meme  büyütme  ameliyatından farklı değerlendirmek,  deformiteyi ve çözümü net olarak belirleyerek bir tür kişiye özel tedavi planlaması yapmak gerekir. Meme büyütme ameliyatı da bir tür kişiye özel işlemdir, ancak tübüler meme tedavisi çok daha kompleks ve özelli